Supervision

Supervision er essentielt for at blive skarpe på jeres individuelle og fælles faglighed, få et bedre arbejdsmiljø og mere arbejdsglæde på jeres arbejdsplads. Jeg tilbyder supervision af både personalegrupper og enkelte medarbejdere.

Sine Nyeng tilbyder supervision til alle faggrupper i sit lokale ved Sankt Hans Torv eller på din arbejdspladsJeg har ekspertise inden for daginstitutionsområdet, men kan bruges på alle arbejdspladser, hvor der er behov for refleksion over den måde, I omgås hinanden og arbejder sammen i hverdagen på arbejdet.

Supervision kan især være relevant når

  • en eller flere medarbejdere oplever stort arbejdspres, mindsket arbejdsglæde eller stress
  • I står med en ny personalegruppe, der skal etablere sig, fx ved sammenlægning eller nyansættelser
  • samarbejdet og kommunikationen i en eksisterende personalegruppe ikke fungerer godt
  • når I har en case, der udfordrer jer særligt og kræver meget af jeres energi

Som supervisor hjælper jeg jer til at se, hvor der kan være brug for ændringer, og hvordan I får en bedre og mere effektiv arbejdsdag med større arbejdsglæde. I får øget selvindsigt, nye handlemuligheder og fælles refleksion.

Jeg har et trænet øje for hvad der sker her og nu i rummet – hvad der rører sig i kommunikationen og samspillet i den gruppe, jeg superviserer. Det jeg oplever i gruppen, bruger jeg aktivt sammen med jer; både til at italesætte, hvilke dynamikker der dominerer jeres gruppe, og til at undervise jer i generel viden om samarbejde, fokus på faglighed og et godt arbejdsmiljø.

Min uddannelse som familieterapeut har givet mig en bred faglig viden om gruppedynamikker, som jeg kombinerer med mange års praktisk erfaring fra daginstitutioner.

Herudover er jeg uddannet supervisor fra Kempler Instituttet.

Hvad er supervision?

Supervision er en faglig lærings- og udviklingsmetode, der skal understøtte faglig udvikling og øge kvaliteten i den praktiske professionsudøvelse.

Supervision som metode bruges til faglig udvikling af et personale eller en gruppe, og samtidig til vedligeholdelse af den faglige viden, supervisanderne besidder.

Når jeg superviserer, behøver jeg ikke at vide noget om det fag, du arbejder med. Vi tager udgangspunkt i din faglige viden og erfaring, og bygger videre på den. Der vil dog altid være et element af undervisning i min supervision.

Herunder kan du læse mere om tre forskellige typer supervision:

Supervision om relationer i en (mindre) personalegruppe

Når en ny personalegruppe skal etableres, eller når kommunikationen eller samarbejdet i en gruppe ikke fungerer. I får værdifuld indsigt i gruppens dynamikker og den enkelte medarbejders bidrag til dynamikken. Det kan give større refleksion og balance i gruppen, en følelse af fagligt fællesskab og dermed bedre samarbejde og trivsel på arbejdet.

Supervision af en aktuel case

Når I står med en case, som af den ene eller den anden grund er en udfordring, der optager jeres opmærksomhed mere end normalt. I får et andet perspektiv på udfordringen, indsigt i hvordan I selv agerer og forslag til nye handlemuligheder.

Supervision af enkelt medarbejder (en til en)

Her får en enkelt medarbejder en supervisor helt for sig selv. Det kan være relevant, hvis en medarbejder oplever stort pres på arbejdet, har mange sygemeldinger eller føler sig stresset. Supervision med enkeltpersoner tager udgangspunkt i medarbejderens arbejdsområde og professionelle liv. Jeg inddrager det personlige element, når det har betydning for det faglige arbejde. Her vil snakken tit gå på medarbejderens arbejdsvilkår, hvordan man får afgrænset sig selv, og hvordan man får præsteret på arbejdet uden at dræne sine personlige ressourcer for meget.

Kontakt mig på tlf 29633235 eller send en mail til kontakt@sinenyeng.dk.