Supervision

I en virksomhed kan supervision være en metode, der giver medarbejderne mulighed for at etablere, eller blive skarpere på, deres individuelle og fælles faglighed.  Supervision giver et bedre arbejdsmiljø og mere arbejdsglæde på arbejdspladsen.

For privatpersoner kan supervision være det værktøj, der skal til, for at blive klogere på de drømme og fremtidsplaner, den enkelte klient går med. Det kan være en måde, at blive guidet i den jungle af tilbud og muligheder, det moderne menneske bliver konfronteret med hver dag.

Jeg tilbyder supervision af både personalegrupper, enkelte medarbejdere samt private.

Sine Nyeng tilbyder supervision til alle faggrupper i sit lokale ved Sankt Hans Torv eller på din arbejdspladsSupervision kan især være relevant når

  • en eller flere medarbejdere oplever stort arbejdspres, mindsket arbejdsglæde eller stress
  • I står med en ny personalegruppe, der skal etablere sig, fx ved sammenlægning eller nyansættelser
  • samarbejdet og kommunikationen i en eksisterende personalegruppe ikke fungerer godt
  • når I har en case, der udfordrer jer særligt og kræver meget af jeres energi
  • Når du står ved en skillevej i dit arbejdsliv og er i tvivl om hvilken vej du skal vælge.

Supervision til private.

Når jeg superviserer privatpersoner, handler det tit om, at klienten står et sted i sit liv, hvor hun er i tvivl om, hvad næste skridt skal være.

Nogle klienter overvejer jobskifte, selvom de egentlig burde trives på den arbejdsplads de befinder sig. Andre kikker på videreuddannelser, men er i tvivl om, hvilken vej de skal gå. Men langt de fleste er i en proces, hvor de undersøger livet som selvstændig frem for lønmodtager.

Det, der er fælles for dem alle, er at de er rådvilde og i tvivl om, hvad de faktisk vil. Det er vigtigt for dem, at tage et velovervejet valg, før de tager en beslutning, der kan have konsekvenser for mange og meget i deres liv. Derfor opsøger de mig, for at blive klogere på deres egen vilje og vej i de drømme de går med.

Jeg kan tilbyde et rum hvor klienten får mulighed for at undersøge fordele og ulemper ved at udleve den drøm hun går med, arbejde med konkret planlægning og visualisering af at udleve drømmen samt rådgivning omkring etablering af egen virksomhed.

Ligesom i min terapeutiske praksis er hvert supervisions forløb skræddersyet til den enkelte klient og klientens behov.

Supervision til enkeltpersoner eller grupper i din virksomhed.

Som supervisor hjælper jeg jer til at se, hvor der kan være brug for ændringer, og hvordan I får en bedre og mere effektiv arbejdsdag med større arbejdsglæde. I får øget selvindsigt, nye handlemuligheder og fælles refleksion.

Jeg har et trænet øje for hvad der sker her og nu i rummet – hvad der rører sig i kommunikationen og samspillet i den gruppe, jeg superviserer. Det jeg oplever i gruppen, bruger jeg aktivt sammen med jer; både til at italesætte, hvilke dynamikker der dominerer jeres gruppe, og til at undervise jer i generel viden om samarbejde, fokus på faglighed og et godt arbejdsmiljø.

Min uddannelse som familieterapeut har givet mig en bred faglig viden om gruppedynamikker, som jeg kombinerer med mange års praktisk erfaring fra daginstitutioner.

Herudover er jeg uddannet supervisor fra Kempler Instituttet.

Hvad er supervision?

Supervision er en faglig lærings- og udviklingsmetode, der skal understøtte faglig udvikling og øge kvaliteten i den praktiske professionsudøvelse.

Supervision som metode bruges til faglig udvikling af et personale eller en gruppe, og samtidig til vedligeholdelse af den faglige viden, supervisanderne besidder.

Når jeg superviserer, behøver jeg ikke at vide noget om det fag, du arbejder med. Vi tager udgangspunkt i din faglige viden og erfaring, og bygger videre på den. Der vil dog altid være et element af undervisning i min supervision.

Herunder kan du læse mere om tre forskellige typer supervision til virksomheder:

Supervision om relationer i en (mindre) personalegruppe

Når en ny personalegruppe skal etableres, eller når kommunikationen eller samarbejdet i en gruppe ikke fungerer. I får værdifuld indsigt i gruppens dynamikker og den enkelte medarbejders bidrag til dynamikken. Det kan give større refleksion og balance i gruppen, en følelse af fagligt fællesskab og dermed bedre samarbejde og trivsel på arbejdet.

Supervision af en aktuel case

Når I står med en case, som af den ene eller den anden grund er en udfordring, der optager jeres opmærksomhed mere end normalt. I får et andet perspektiv på udfordringen, indsigt i hvordan I selv agerer og forslag til nye handlemuligheder.

Supervision af enkelt medarbejder (en til en)

Her får en enkelt medarbejder en supervisor helt for sig selv. Det kan være relevant, hvis en medarbejder oplever stort pres på arbejdet, har mange sygemeldinger eller føler sig stresset. Supervision med enkeltpersoner tager udgangspunkt i medarbejderens arbejdsområde og professionelle liv. Jeg inddrager det personlige element, når det har betydning for det faglige arbejde. Her vil snakken tit gå på medarbejderens arbejdsvilkår, hvordan man får afgrænset sig selv, og hvordan man får præsteret på arbejdet uden at dræne sine personlige ressourcer for meget.

Kontakt mig på tlf 29633235 eller send en mail til kontakt@sinenyeng.dk.