Familierådgivning i København (Nørrebro)

Når skænderierne bliver mange, børnene ikke trives, eller der sker ændringer i familiens hverdag som fx ved skilsmisse, kan det hjælpe at sparre med og få rådgivning af en fagperson.

Som familierådgiver kan jeg hjælpe jer til en bedre hverdag ved hjælp af konkrete råd og løsninger på dagligdagens udfordringer i familien.

Når jeg bliver kontaktet af forældre, der har brug for rådgivning, handler det tit om:

  • Uenighed og tvivl om de gør det godt nok som forældre.
  • Behov for nye værktøjer og vinkler i forhold til den måde, de opdrager deres barn på.
  • Gentagende konflikter imellem søskende.
  • Konkrete eksempler hvor de kan se, at de mister overblikket og hovedet i samspil med børnene.
  • Enlige forældre, der har brug for sparring omkring deres forældreskab.
  • Sammenbragte familier, der har brug for sparring til, hvordan de skal være forældre i den nye familie-konstellation.

Familie- og psykoterapeut Sine Nyeng

Nogle gange handler rådgivningen om at styrke dig i dit forældreskab, andre gange om konkrete værktøjer til forandring og forbedring af hverdagen.

Familierådgivning er for alle former for familier. Jeg har en bred vifte af viden om alt det, der rører sig i både børnefamilien og den sammenbragte familie samt mange års erfaring med at rådgive enlige forældre og fraskilte – både sammen og hver for sig.

Hvad er en familierådgiver?

En familierådgiver kan også kaldes for en familiekonsulent eller en familievejleder. Det er det samme: en uddannet fagperson, der kan give jer gode, professionelle råd til livet som (børne-)familie.

Jeg rådgiver i samarbejde med jer og jeres måde at være familie og forældre på. Jeg kan bruges som en samarbejdspartner, der – sammen med jeres viden, tanker og vinkler på det der sker i jeres familie – målretter min rådgivning, så den er brugbar for jer.

Vi kan tale om emner som konflikter, lederskab i familie, balance for alle i hverdagen, og hvad der er en god barndom. Jeg har mange års faglig og praktisk erfaring i arbejdet med familier, og jeg oplever, at de samtaler, jeg har med forældrene, giver dem ny indsigt og værktøjer til alles bedste.

Forventningsafstemning

Det sker ofte, at forældre opsøger mig, når alle andre muligheder er udtømte. De har typisk gået i lang tid med den udfordring, de søger rådgivning for, og er trætte og udmattede. De ønsker forståeligt nok at få det bedre med det samme.

Men der er stor forskel på, hvor langt et rådgivningsforløb er, og det tager tid at ændre gamle mønstre og væremåder.

Hos mig oplever I ikke mirakler, men derimod en langtidsholdbar løsning, som er skræddersyet til jeres måde at være familie på.

I får en unik mulighed for at få nye indsigter og brugbare værktøjer til jeres hverdag, og dette er noget, I også på længere sigt kan bruge, når I støder ind i andre udfordringer og kriser.

Familierådgivning og familieterapi

Familierådgivning er brugbar sparring og rådgivning til forældre og foregår uden børn, mens familieterapi går i dybden med de dynamikker, familien danner med hinanden, og her vil hele familien typisk deltage.

Har I brug for at få talt om noget, der er svært i jeres familie, og få en bedre forståelse for mekanismerne mellem jer, er det måske familieterapi, I har brug for. Jeg kan hjælpe jer med begge dele, også som del af samme forløb.
Læs mere om hvad familieterapi kan gøre for jer her

Kontakt mig på tlf. 29633235 eller kontakt@sinenyeng.dk hvis du vil høre, om familierådgivning kan hjælpe jeres familie.